Planteringsråd för fruktträd från Gränna-Växter

 Växtplatsen bör vara sol till halvskugga. Planteringsavstånden mellan träden är beroende av vilka sorter man planterar, starkväxande eller svagväxande sorter. En vägledning är att svagväxande sorter ska ha 3-4 meter mellan träden medan starkväxande bör ha ca 5-6 meter, spaljé och häckträd ca 2-3 meter. Det bör vara minst 40-60 cm näringsrik och genomsläpplig matjord när man planterar fruktträd.

Detta gäller särskilt körsbär och plommonträd. Är jorden lerig kan man plantera träden på en kulle med upphöjning så att vattnet inte stannar kvar i planteringsgropen annars kan rötterna få det för blött. Har det tidigare varit fruktträd av päron eller äpple bör jorden bytas ut. Om man vill ha fruktträd på samma plats är ett alternativ att byta ut sorter. Plantera stenfrukt där det varit kärnfrukt och tvärtom.  

Plantering

 Gräv en grop ca dubbel så stor som krukstorleken på det inköpta trädet, blanda befintlig jord med en säck typ U-jord så får du en bra jordblandning förutsätt att du har en normal trädgårdsjord i din trädgård. Förädlingsstället skall alltid vara över markytan. Man fyller på jord till hälften runt trädet och vattnar rikligt ca 20 liter, fyll på resten av jorden och tryck till så att trädet står rakt och stadigt vattna en gång till. Sätt sedan ner en kraftig stör att binda fast trädet vid och sätt på ev. gnag skydd för gnagare och harar. I gräsmattan bör man ha öppen jord minst 50 cm i diameter runt stammen för då blir gräsklippningen lättare att utföra och man kan även plantera lite marktäckande växter runt träden så man slipper gräs o ogräs. Vid plantering behöver ingen speciell gödsel tillföras, den som finns i planteringsjorden är fullt tillräcklig, samma gäller kompost jord och sållad matjord av bra kvalité. Vi rekommendera ingen tillförsel av näringsämnen (gödsel) vid plantering. Det riskerar att rötterna hämmas i sin utveckling då näringskoncentrationen kan bli för hög. Trädet kan också bli överfrodigt och får svårt att sluta växa och mogna av mot höstkanten, vilket ger dålig vinterhärdighet viktigt speciellt i kärvare klimat.

Det är alltså bättre att ligga lågt med näringstillförseln det första året och se hur trädet utvecklar sig. Verkar det gå trögt med tillväxten så lägger man på gödsel ovanpå jorden, till exempel kompost, komposterad kogödsel eller pelleterad hönsgödsel. Den sistnämnda får man vara försiktig med då den är kraftfull. Till nyplanterade träd behövs stöd för att kunna rota sig i lugn och ro. Slå ner en stör (Störar och uppbindningsmaterial finns i vår Webb butik). Stören skall vara ca 10 cm från stammen. Använd sadelgjord eller bindslang. Stödet skall stå kvar 1 – 2 år.

 Pollinering Vissa sorter behöver pollineras (kors befruktning) av en annan sort för att ge bra frukt. Detta gäller äpple, päron och en del plommon. (De flesta plommon är dock självfertila och behöver inte pollinering). Bor man i en villaträdgård brukar det inte vara några problem med pollinering eftersom de flesta trädgårdar har fruktträd. Man kan annars titta i en pollineringstabell så får man veta vad som gäller. När det gäller körsbärspollinering är Prunus avium, vildkörsbär, en bra pollinerare.

 Beskärning: Våra fruktträd är etableringsbeskurna vid leverans. Den framtida beskärningen beror på fruktslag. Beskärning i februari – mars stimulerar tillväxten. JAS beskärning (juli, augusti, september) ger minskad produktion av skott (vattenskott).

 Vi rekommenderar JAS beskärning av nyplanterade träd.

www.grannavaxter-ebutik.se

PLANTERINGSRÅD FÖR HÄCKVÄXTER FRÅN GRÄNNA-VÄXTER

Häck är den trivsammaste inramningen av en tomt. Bildar tät grönska och skyddar mot insyn vägdamm och blåst. En friväxande häck blir vanligen bred och yvig och blommar vackert. En klippt häck kan man hålla smal och stramare. Många frågar vad det är för skillnad mellan buskar och häckplantor; Skillnaden ligger i plantornas ålder. Buskar är 2-3 år äldre än häckplantor. Har man bråttom och vill ha häcken fortare färdig kan man köpa buskar och plantera som häckplantor. Plantera då med lite större avstånd.

PLANTERING: Bäst är om man kan plantera i befintlig jord som finns på plats. Är jorden för dålig bör man jordförbättra den. Går utmärkt med kompostjord, gödslat torvmull eller planterings jord i säck.  Se till att jorden har samma struktur längs sträckan man skall plantera häcken eller busk plantorna på. Om det inte är samma jordmån kan häcken bli ojämn (växa olika).

Gödsla aldrig en nyplanterad häck (den kan inte ta upp näring förrän den rotat sig börjat växa) Före plantering lägg gärna häckplantorna (barrotsplantor) några timmar i vatten gärna hela plantorna så dom drar till sig vatten före planteringen. Plantera inte växterna för djupt, samma som dom stod i plantskolan, en del arter kan dö om man planterar dem för djupt. Glöm inte att klippa rötterna före plantering för de bör inte bli böjda, de har då svårt att etablera sig.

Planteringsavståndet mellan häckplantorna bör vara 25-40 cm 3-4  per löpmeter beroende på sort. För att få en rak häck spänn ut en lina, därefter märk ut avstånd mellan varje planta (lägg aldrig ut plantorna i solen om det är barrots plantor) Gräv en grop och sätt i plantan, det är bra om man är två, en person håller i plantan medan nästa gräver nästa grop och lägger jorden runt plantans rötter i första gropen och så vidare. På så sätt slipper man flytta jorden 2 gånger. Trampa till så att plantan står stadigt, vattna. Etableringsbeskärning: Klipp ner till 15-20 cm från mark ytan direkt efter planteringen, ett undantag är barrväxter, bok, oxel och avenbok.

www.grannavaxter-ebutik.se

 

 

Tillagd i varukorgen