Klicka bild Äppelträd Transparant blanche

Äppelträd på svagväxande grundstam Budakowski B9, höjer zonindelning med ca 2 zoner, blir ett mindre träd 

B9, som kommer från RysslanBudakowski 9 (B9) har den bästa vinterhärdigheten av alla grundstammar, träden slutar växa lite tidigare på hösten och därför hinner trädet avmogna tidigare (förvedningen blir tidigare) Det börjar bära skörd redan efter 2-3 år efter planteringen och man höjer zonindelningen med 2 zoner (zon 4 blir zon 6) där inte vissa äppelsorter gick att odla förut går det nu bra med B9 Det öppnar möjligheter att odla äppelträd i ett kallare klimat och träden passar ju bättre in i små villa- och radhustomter

Vi har ett stort sortiment med äppelträd på grundstam B9 i vårt sortiment 

Klicka bild Bigarråträd, Plommon Sunburst

Sötkörsbär Pysslingträd (dvärgkörsbär) Finns ett antal bigarråträd på Gisela i vårt sortiment  

Sötkörsbärsträd kan bli mycket stora. Nu finns dock svagväxande grundstammar som ger mindre träd, som bara blir 3-4 m hög.Dvärgform av vanliga körbärsträd tack vare okulering (förädling) på en speciell grundstam GiselA.  De flesta sorter behöver korspollineras. Det räcker därför inte med bara ett träd, Har man vilda fågelbär i närheten brukar det räcka som pollinerare  Vissa sorter (’Stella’, ’Sunburst’ Gårdebo ) är också självfertila. Körsbär tycker i allmänhet inte om tunga lerjordar, där de lätt blir sjuka.Pysslingträd kläs lätt in med fiberduk eller nät för skydd mot fåglar Bär frukt tidigt redan efter något år,härdigheten blir 1-2 zoner högre än vanliga körsbärsträd.Mognar tidigt slutet juni till augusti beroende på sorter 

PELARTRÄD

klicka bild pelarträd

Vi har nu även pelaträd Plommon och Bigarrå Körsbärs träd Pelar päron Pelar äppelträd har funnits länge i vårt sortiment LÄNK KLICKA              Pelarträd - Gränna-Växter HB (yourvismawebsite.com)

Pelarträd har ett kompakt pelarformigt växtsätt. Bredd blir ca 2-3 dm, höjd ca 2 meter Kan även planteras som frukthäck. Träden tar liten plats, Minimal eller ingen beskärning. Mycket hög skörd i förhållande till trädens storlek. Även lämplig att plantera kruka på altan balkong uteplats Leverans höjder pelarträd 70-100 cm beroende på sorter. Glöm stegar och beskärning av äppelträd.

Körs bär  Sylvia,  - Pelarplommon Topcol - Pelarpäron Obelisk och Pelar äpple träd 

Grundstammar

Grundstammar Klicka på bild gör dina egna fruktträd

GöR DINA EGNA FRUKTTRÄD

Vi säljer nu äver grundstammar tillbehör klicka på länken nedanför där finns allt för en säker förädling 

 Gör dina egna fruktträd - Gränna-Växter HB (grannavaxter-ebutik.se)

Äppelgrundstam A2 blir normal stora träd Grundstam Budakowski B9 blir mindre träd Härdigare träd högre zoner 

Päron Pyrus communis Kirchensaller

Plommon Prunus cerasifera

Körsbär Prunus avium mest vanliag -Prunus Gisela mindre träd härdigare träd högre zoner 

GRUNDSTAMMAR ÄPPLE

Fördelar med förädling på grundstam A2. Växer kraftigt i början, senare avtar tillväxten.Bildar ett kraftigt rotsystem som gör att trädet står stadigt i marken. Träden börjar ge frukt efter 2-3 år beroende på sort, sedan ger fruktträd som är förädlade på A2 rikliga skördar. Vinterhärdigheten är god, börjar avmogna ganska tidigt (fälla löv)

Vi saluför grundstam A2

Grundstam B9 Budakowski 9

Sedan några år tillbaka finns svagväxande äppelträd på en ny grundstam (själva roten som man förädlar äppelsorterna på).

B9, som kommer från RysslanBudakowski 9 (B9) har den bästa vinterhärdigheten av alla grundstammar, träden slutar växa lite tidigare på hösten och därför hinner trädet avmogna tidigare (förvedningen blir tidigare) Det börjar bära skörd redan efter 2-3 år efter planteringen och man höjer zonindelningen med 2 zoner (zon 4 blir zon 6) där inte vissa äppelsorter gick att odla förut går det nu bra med B9

Det öppnar möjligheter att odla äppelträd i ett kallare klimat och träden passar ju bättre in i små villa- och radhustomter

GRUNDSTAMMAR PÄRON

Pyrus communis var Kirchhensaller  Är den vanligaste grundstammen till päron. Blir ett normaltstort päronträd,med bra skördar

GRUNDSTAMMAR KÖRSBÄR BIGARRÅ

Prunus avium  Är en starkväxande grundstam den mest vanliga till körsbärsträd. Blir ett normalt stort träd beroende på sorter som blir förädlade på stammen

Prunus Gisela 5  Är en nyare vildstam till körsbärsträd (Bigarrå). Träden blir inte så stora, skörden infaller redan efter 1-2 år, härdigheten på träd som är förädlade på Gisela blir 2-3 zoner högre Träden slutár växa tidigt på hösten, därför avmognar (stannar och växa) grenar och knoppar  före kölden infaller

GRUNDSTAMMAR PLOMMON

Prunus ceracifera Är en av dom mest använda grundstammar till plommon. Vinterhärdigheten är god, blir normalstora plommonträd

Tillagd i varukorgen