Krukodlade häckväxter gör att du förlänger planteringssäsongen, du får en  en säker etablering av dina häckväxter Tidig vår och höst rekomenderar vi plantering av barrots  plantor. Har du frågor hör av dig  info@granna-vaxter.se

En häck gör inramningen kring en tomt trivsammare. Den får tät grönska som också skyddar mot insyn, vägdamm och blåst. En klippt häck ger en lite stramare inramning, medan den friväxande häcken blir yvigare och blommar vackert. Aronia häck friväxande ger även ätliga bär Saft,sylt

Tillagd i varukorgen