Vi har här lagt in lite ovanliga träd och buskar, som inte brukar finnas i vanlig handelssortiment, garden center 

GÖR DINA EGNA FRUKTTRÄD börjar bli en populärt, vi har grundstammar och bindnings matrial för ympning och grundstammar endast vårförsäljning 

 Förfrågningar gör du till  info@granna-vaxter.se