Vi har här lagt in lite ovanliga träd och buskar, som inte brukar finnas i vanlig handelssortiment, garden center 

GÖR DINA EGNA FRUKTTRÄD , vi har grundstammar och bindnings matrial  mm för ympning grundstammar endast vårförsäljning 

 Förfrågningar gör du till  info@granna-vaxter.se