Låga buskar, marktäckare och perenner

Här har vi lagt in lite lägre buskar lämpliga i slänter, marktäckning och även solitär i samplanteringar.Lämpar sig även i stenpartier ihop med låga perenner,

Tillagd i varukorgen