Stephanandra incisa Crispa co

Stefanandra Mycket lämplig till slänter, marktäckning Leveranshöjd 25-30 cm

  • Artnr: 1030550

Beskrivning av artikel

Lågväxande liten buske med krusigt bladverk på böjda överhängande grenar,Grönvita blommor i juni månad trivs bäst i lätta jordar Marktäckare i slänter buskage och större planteringar .Går också bra att ha som liten låg häck Härdighet zon 1-5