KLÄTTERVÄXTER

De flesta klätterväxter är egentligen vedartade buskar. De växer i många år och är mycket lämpliga för utsmyckning av byggnader, plank och murar och för speciella strukturer som till exempel pergolor. De riktigt snabbväxande kan användas till att dölja fula saker som stenrösen, döda träd etc. De flesta klätterväxter är lövfällande och är som vackrast på sommaren. Endast några få (bl.a. murgröna och vintertry) är städsegröna. Om du väljer noggrant så kan du ha någon sorts klätterväxt i blom (alt fina höstfärger)  under nästan hela året. Säsongen börjar i april med alpklematis (Clematis alpina) och kronklematis (C. macropetala) http://www.granna-vaxter.se/klv.htm här finns sortlistor klätterväxter: