Thuja Smaragd 100 cm Co 13 lit

Ädelthuja Smaragd höjd +110 cm Hämtning

  • Artnr: 1060592

Beskrivning av artikel

Ädeltuja Thuja Smaragd

.Mycket tätvuxen med pyramidalt växtsätt, friskt gröna barr som håller sin gröna färg även vintertid går utmärkt till häck Använd även som solitär och i samplanteringar Härdighet Zon 1-5