Cotoniaster Coral Beauty

Krypoxbär Vintegröna blad Marktäckare

  • Artnr: 1030135

Beskrivning av artikel

En utmärkt marktäckare för slänter även murar och planteringar bildar en tätt matta med vintergröna lingonliknande blad. Massor av vita blommor på våren och översållade med röda små bär på hösten. Mycket lättodlade i vanlig trädgårdsjord Härdighet zon 1-4