Rosbuskar

Rosorna slut för säsongen 

Våra rosor är av A.kvalite minst 3 grenar.Rosorna finns som barrot vår och höst övriga tider krukodlade.Vi har med ett mindre antal odlingsvärda sorter i vår E-butik som är motståndskraftiga mot svampangrepp och skadeinsekter.

Hör av dig om inte din favorit finns med så kanske vi kan skaffa fram just din ros sort gärna via mail  info@granna-vaxter.se