Vi har här lagt in lite ovanliga träd och buskar, som inte brukar finnas i vanlig handelssortiment

Du kan nu göra dina egna fruktträd , vi har grundstammar och bindnings matrial endast vår försäljning 

 Om du är ute efter ovanliga träd eller buskar fråga oss. Förfrågningar gör du till  info@granna-vaxter.se