Äkta Gränna Rödpäron

Moderträdet Äkta Gränna Rödpäron Moderträdet Klicka bild

Gränna Rödpäron

 Den här sorten har odlats mycket länge i vårt land. Ursprunget är helt okänt men en fransk pomolog tyckte sig känna igen en gammal fransk sort men det visade sig så småningom genom provympningar att det var fel, Det har inte heller kunnat identifieras med någon annan sorts päron. Sorten har haft en stor spridning och varit allmänt odlad. Frukten räknades till de bättre sorterna på grund av sin storlek på frukten och sin tegelröda färg. 

Trädet växer kraftigt och blir till höga, ganska smala träd, växtligheten avtar när det träden börjar bära frukt då får trädet sitt karakttäriska växtsätt med hängande grenar. De nya skotten (grenarna)är till färgen bruna till rödbruna. Frukten är medelstor till stor fä'rgen är gröngul grundfärg och röd till tegelröd täckfärg. Köttet är vitgult fast lite grynigt men med sötma och god smak. Päronet lämpar sig utmärkt som bordsfrukt men är även en delikat inläggnings frukt.

De bör plockas i slutet av oktober, början på november och kan ligga någon till några veckor och eftermogna. Hållbarheten är relativt kort men kan förlängas vid sval och rätt lagring. Traditionen talar om att Per Brahe (Grännas grundare 1652) införde trädet från Tyskland kan även kommit från Alvastra kloster genom munkarna som införde många kultur och medisinalväxter till Sverige och Vadstena klosterträdgård.

Eftersom det inte har kunnat identifieras kan det vara en ny päronsort som uppkommit genom frösådd.

Det kan också vara så att soldater från kriget i Tyskland kan ha tagit med sig kärnor från ett, som de

tyckte gott päron och sått kärnorna här.

Ympning och okulering var inte så känt bland allmogen på den tiden. Man frösådde olika fruktkärnor i tron

att det skulle bli samma frukter som de man tog kärnorna ifrån. I så fall är det en helt ny sort eftersom

man inte har funnit någon jämförbar päronsort i Europa. Kunskapen är inte mycket större idag när

det gäller förädling av växter.

 Nuförtiden har man möjlighet att DNA testa och jämföra med andra sorter mera exakt men det är ännu

en relativt ny metod.

 Gränna Växter HB har tagit fram ett äkta Gränna Rödpäron genom ympning med material som är så nära

källan man kan komma. Man fann ett träd med garanterad bakgrund som planterades av Ivar Ekvall 1959.

Han hade tagit fram detta träd men ympkvistar från det så kallade moderträdet på Bergsgatan. Detta

träd var mellan 200 och 300 år gammalt men sågades tyvärr ned i mitten av 1950-talet.

© Ulla-Britt Fasth

GRÄNNA PÄRON

Gränna Rödpäron Klicka på bilden

Äkta Gränna Rödpäron en känd gammal päron sort 

Skötsel Häckar